Jag kan erbjuda mina tjänster inom följande områden: Jag har tidigare bl a:
 • Skapa hemsidor på Internet.
 • Visual Basic-programmering.
 • Databashantering, SQL.
 • Enklare utbildning i bl a ovanstående ämnesområden.
 • Installera trådlösa nät - WiFi
 • Installera programvara, ominstallera operativsystem mm.
 • Programmerat ett produktpresentations-
  program i VB åt Telia Mobitel.
 • Programmerat databasinmatnings-
  applikationer i VB åt TeliTel.
 • Skapat hemsida åt
  • Svenska kyrkan i Sköldinge-Valla-Lerbo
  • CNE AB
  • TeleTV Media AB
  • Bredband i Medvind - BiM
 • Undervisat i enklare uppdatering av hemsida mha MS FrontPage 98.
 • Skapat databas- och faktureringsprogram i VB åt Route66 Telecom AB
 • Installerat trådlösa nätverk - WiFi
 

Kontakta mig:

Peter Modig Data
Peter Modig
Lerbo Lilla Navesta 1
640 23 Valla

Jag innehar F-skattesedel.

Tel: 0150 - 669 201 (hem)
      0705 - 53 88 88 (mobil)

E-post: pmdata@modig.nu